Diputació de València (8-3-2013)

La Diputació de València em va encarregar una sessió formativa d'un matí sobre Paremiologia aplicada, dins les jornades sobre Redactar i comunicar hui en l'entorn 1.0 i 2.0, que va tenir lloc el 8 de març de 2013 a la Sala Gregori Maians del MUVIM.

Bàsicament, els objectius de la sessió eren els següents: “Les parèmies, els refranys, les frases fetes atorguen color a una llengua i són un senyal d’identitat, però com explotar-les, quines aplicacions pràctiques poden tenir per a promoure el valencià? La sessió amb Víctor Pàmies se centrarà en estos aspectes: usos en Meteorologia, el calendari: les estacions, els mesos i els dies (festivitats) a través dels refranys, manteniment i creació de de bases de dades lexicogràfiques, la psicologia que amaga el refranyer i les eines TIC aplicades: geolocalització amb Google Maps.”Contingut de la conferència

Enllaços